Bartelmans Trio

4335482_orig.jpg

Het Bartelmans trio heeft de groove hoog in het vaandel staan. De karakteristieke Hammondsound in combinatie met een gitaar en drumkit zorgt voor een authentieke sound, zoals je verwacht van een Hammond Trio. Geïnspireerd door grootheden als Jack McDuff en George Benson zijn de drie aantrekkelijke heren naast jazz, blues en swing ook thuis in het funk genre. Van rustige easy listening jazz tot scheurende blues en rauwe funk, het kan allemaal met het Bartelmans Trio! Een dansje is daardoor zeker niet ongepast…

Het Bartelmans Trio is ook te vinden op facebook en www.bartelmanstrio.com/

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star