Bottleneck

Het epische rocktrio Bottleneck staat bekend om hun knallende rockhits van de 60ties tot de 90ties. Deze mannen zijn geen vreemde van grote podia zoals, Wacken, North Sea Jazz, Concert at sea, Rollende Keukens en de Zwarte Cross. Of het podium nu groot of klein is ze rocken de tent en zetten alles op de kop.Bottleneck is ook te vinden op facebook!

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star